RSS

Розділ ‘Співпраця з викривачами’

Рішення НАЗК від 01.02.2019 року №291

“Про схвалення проекту Закону України “Про захист викривачів корупції” 

Гарантії державного захисту викривачів

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

Нормативні документи

Проект Закону України “Про захист викривачів корупції” Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами – Додаток 1 – Додаток 2 – Додаток 3 – Додаток 4 Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону України “Про політичні партії в Україні”, що надходять до Національного агентства з питаньзапобігання корупції