RSS

Розділ ‘Звіти’

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГАЙСИНВОДОКАНАЛ” (Звіт)

Увага! Звіти у форматі pdf (Adobe Acrobat Reader) 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік 4. Звіт про власний капітал за 2019 рік 5. Примітки до річної […]

Комунальне підприємство «Гайсинська житлово-експлуатаційна контора» (Звіт)

Увага! Звіти у форматі pdf (Adobe Acrobat Reader) 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік 4. Звіт про власний капітал за 2019 рік 5. Примітки до річної […]

Гайсинський комбінат комунальних підприємств (Звіт)

Увага! Усі звіти в одному файлі (формат pdf) 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік 4. Звіт про власний капітал за 2019 рік 5. Примітки до річної […]