RSS

Гайсинська МДПІ інформує:

Мінекономрозвитку ініціює пом’якшення держнагляду у сфері ціноутворення
Уряд схвалив підготовлений Мінекономрозвитку проект постанови КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо яких встановлено державне регулювання цін, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією з контролю за цінами», яким визначається періодичність здійснення Держцінінспекцією планових заходів державного нагляду у сфері ціноутворення.
Проект передбачає розділення суб’єктів господарювання на групи в залежності від обсягів реалізації товарів у грошовому виразі, належності до суб’єктів природних монополій, монопольного становища на ринку, наявності порушення вимог законодавства у сфері ціноутворення, факту підвищення більш як на 10% цін на товари протягом певного періоду часу.
Відповідно до цих критеріїв, Проектом пропонується поділити суб’єкти господарювання за трьома ступенями ризику – високий, середній, незначний. Це, в свою чергу, визначає періодичність здійснення планових перевірок таких підприємців. Так, перевірку суб’єктів господарювання в яких високий ступінь ризику пропонується проводити не частіше ніж один раз на рік, середній – один раз на два роки, незначний – один раз на п’ять років.
Слід зазначити, що визначення нової групи суб’єктів «з незначним ступенем ризику» з періодичністю перевірок один раз на п’ять років є однією з головних новацій Проекту, які спрямованими на звуження кола суб’єктів господарювання, що підлягатимуть перевірці, зменшенню кількості перевірок та частоти їх проведення.
Ще однією новацією є збільшення у десять разів критерію щодо граничного обсягу реалізації товарів у грошовому виразі – для суб’єктів з високим ступенем ризику річний продаж товарів визначається у сумі 5 млн. грн. та більше (на сьогодні понад 0,5 млн. грн.), а із середнім – на суму від 3 до 5 млн. грн. (на сьогодні до 0,5 млн. грн.).
Крім того, Проект містить нове положення, яке передбачає збільшення у 1,5 раза інтервалів між перевірками у разі коли протягом останніх трьох років не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері ціноутворення.

9 серпня – граничний термін подання квартальної звітності
Жнивна пора для хліборобів в зеніті, а для головних бухгалтерів -подання  звітності за 2 квартал поточного року. Отож, шановні бухгалтери, Гайсинська ОДПІ вкотре нагадує Вам, що     нормами Податкового кодексу України передбачено: платники, які звітують за квартал чи за півріччя подають податкові декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу (півріччя).
Виключення передбачені у випадку, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день. У такому разі останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим банківський день.
Слід пам’ятати, що незважаючи на вихідні або святкові дні, термін сплати податків і зборів, не переноситься. Сплата податкового зобов’язання здійснюється протягом 10 календарних днів, яки настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації.
Таким чином, граничним терміном  подання податкової декларації за II квартал 2013 року є 9 серпня. Це стосується, зокрема,   наступних звітів:
декларації з ПДВ за II квартал 2013 року платниками, звітний період яких квартал;
розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за півріччя 2013 року;
декларації зі збору за спеціальне використання води за півріччя 2013 року;
розрахунку за користування надрами за II квартал 2013 року;
декларації з екологічного податку за II квартал 2013 року;
декларації з туристичного збору за півріччя 2013 року;

декларації платника єдиного податку – юридичними особами за півріччя 2013 року;
податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем при переході зі спрощеної системи оподаткування, або вперше зареєстровані протягом поточного року;
податкової декларації платника єдиного податку для платників III та V груп.
Граничний термін  день сплати суми податкового зобов’язання, зазначеного у податкової декларації – приходься на 19 серпня 2013 року.

Порядок справляння державного мита з операцій відчуження нерухомого майна
Укладення фізичними особами договорів про відчуження об’єктів нерухомого майна, потребує обов’язкового нотаріального посвідчення. Зокрема, до таких об’єктів належать житлові будинки, квартири, кімнати, дачі, садові (дачні) будинки та інші об’єкти  нерухомості.
Під час обчислення суми державного мита за посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, що знаходиться у власності громадянина, який здійснює таке відчуження, державне мито справляється виходячи із суми договору. Якщо сума договору є меншою за оціночну вартість такого майна, то державне мито справляється від оціночної вартості.
Ставка державного мита за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадянина, який здійснює таке відчуження, встановлена у розмірі 1 відсотка суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (пп.«а» п.3 ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 «Про державне мито»).
Нагадаємо, що платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.
Законодавчим актом, яким регулюється сплата державного мита, розміри ставок, перелік найменувань документів і дій, за які сплачується державне мито є Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993р. №7-93 «Про державне мито» (із змінами і доповненнями).
Особливості обчислення і сплати державного мита визначає Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 № 811.

Інформаційний сектор Гайсинської  ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області

Print Friendly

Ви можете залишити ваш коментарій нажче.

Залишіть будьласка коментарій

Введіть цифри з малюнку: