RSS

Протокол №1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини Гайсинської міської ради

м. Гайсин            Дата проведення: 23 лютого 2018 р.

Місце проведення: зала засідань Гайсинської міської ради

Засідання  розпочалося: о 10-00 год.

Присутні на засіданні:

Секретар комісії – Філімонов А.П., начальник відділу організаційного забезпечення діяльності виконавчих органів ради (без права голосу).

Члени комісії:

Бабій Володимир Івановича – перший заступник міського голови  (від органу Управління);

Кучеренко Олександр Степанович – начальник відділу з юридичних питань та в справах неповнолітніх міської ради (від органу Управління);

Гуслякова Тетяна Михайлівна – начальник загального відділу міської ради (від органу Управління).

Балан Лариса Іллівна – редактор газети «Гайсинський вісник», заслужений журналіст України (від трудового колективу міського краєзнавчого музею Гайсинщини);

Голомовза Валентина Михайлівна –  бібліотекар-краєзнавець Гайсинської центральної бібліотеки відділу культури і туризму Гайсинської РДА (від трудового колективу міського краєзнавчого музею Гайсинщини);

Вороніна Наталія Костянтинівна – члена президії Гайсинської ветеранської організації, працівника культури на пенсії (від трудового колективу міського краєзнавчого музею Гайсинщини);

Обертинська Наталія Пилипівна – директор Гайсинської центральної бібліотечної системи відділу культури і туризму Гайсинської РДА (від громадської організації у сфері культури);

Гаврищук Ігор Федорович – директор парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького відділу культури і туризму Гайсинської РДА (від громадської організації у сфері культури).

Відсутня на засіданні:

Латюк Ірина Олександрівна – завідувача відділом обслуговування  Гайсинської центральної бібліотеки відділу культури і туризму Гайсинської РДА

(від громадської організації у сфері культури).

 

                                           Порядок денний:

1.Про визначення способу голосування членами конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого музею  Гайсинщини.

Інформує: Філімонов А.П. – секретар комісії.

2.Про обрання голови конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого музею  Гайсинщини.

Інформує: Філімонов А.П. – секретар комісії.

3.Про розгляд документів поданих кандидатами на зайняття  вакантної посади директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини на відповідність  кваліфікаційним вимогам та допуск їх до участі у конкурсі.

Інформує: голова комісії.

4.Про визначення дати проведення другого засідання з проведення конкурсного добору на вакантну посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини.

1.СЛУХАЛИ: Про визначення способу голосування членами конкурсної комісії

з проведення  конкурсного добору на посаду директора міського

краєзнавчого музею  Гайсинщини.

Інформує: Філімонов А.П. – секретар конкурсної комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Гуслякова Т.М., запропонувала визначити спосіб голосування –

відкрите голосування шляхом підняття рук.

Бабій В.І., запропонував  визначити спосіб голосування – відкрите голосування  шляхом підняття рук тільки на сьогоднішнє засідання конкурсної комісії.

ВИРІШИЛИ:

1.Відповідно до  частини одинадцятої статті 21/5  Закону України  «Про культуру», визначити на цьому засіданні  спосіб голосування – відкрите голосування  шляхом підняття рук.

Голосували: За – 8 чол., Проти – немає. Утрималося – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2.СЛУХАЛИ: Про обрання голови конкурсної комісії з проведення

конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого

музею  Гайсинщини.

Інформує: Філімонов А.П. – секретар конкурсної комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Кучеренко О.С., запропонував обрати головою конкурсної комісії з

проведення конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого

музею  Гайсинщини – члена конкурсної комісії – Бабія Володимира Івановича.

ВИРІШИЛИ:

1.Відповідно до  частини одинадцятої статті 21/3  Закону України  «Про культуру» обрати головою  конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини – Бабія Володимира Івановича.

Голосували: За – 7 чол., Проти – немає. Утрималося – 1 чол.

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

3.СЛУХАЛИ: Про розгляд документів поданих кандидатами на зайняття

вакантної посади директора міського краєзнавчого музею

Гайсинщини на відповідність  кваліфікаційним вимогам та

допуск їх до участі у конкурсі.

Інформує: Бабій В.І. –  голова конкурсної комісії.

3.1.СЛУХАЛИ: Про розгляд документів поданих кандидатом  Васильченком С.О. на зайняття вакантної посади директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини на відповідність кваліфікаційним вимогам та  допуск його до участі  в конкурсі.

Інформує: Філімонов А.П. – секретар конкурсної комісії.

Для участі  у конкурсі  до Гайсинської міської ради  від кандидата Васильченка О.О. надійшли такі документи:

 • заява Васильченка С.О. про участь у конкурсі  від 12 лютого 2018 р.;
 • згода Васильченка С.О. на обробку персональних даних;
 • автобіографія;
 • копія паспорта;
 • копія документа про вищу освіту;
 • копія трудової книжки;
 • програма розвитку закладу в короткостроковій (строком на один рік) та довгостроковій (строком на п’ять) років в перспективах;
 • рекомендаційні листи в кількості 5 шт.;
 • мотиваційний лист.

Крім того  надані кандидатом Васильченком С.О. додаткові документи, які комісією не вимагалися:

 • копія довідки департаменту  інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України про те, що Васильченко С.О. станом на 08.02.2018 р. до кримінальної відповідальності не притягувався, не знятої чи не погашеної  судимості не має та в розшуку не перебуває;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру Васильченку С.О.

Отже, виходячи із кваліфікаційних вимог та відповідних обмежень, що передбачені законодавством України, відповідно до поданих документів, Васильченко С.В. має диплом спеціаліста  про вищу освіту, у 2015 році закінчив Київський  національний університет культури і мистецтв, стаж роботи у сфері культури складає більше трьох років, володіє державною мовою.

Таким чином, кандидат Васильченко С.О. на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини відповідає кваліфікаційним вимогам.

ВИРІШИЛИ:

1.Заяву Васильченка С.О. задовільнити та визнати, що відповідно до  частини другої статті 21/4 Закону України «Про культуру», документи Васильченка Сергія Олеговича  подані  на конкурс в повному обсязі та відповідають кваліфікаційним вимогам, що передбачені статтею 21/1 цього Закону.

2.Допустити Васильченка С.О. до наступного етапу конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини.

3.Секретарю конкурсної комісії А.П.Філімонову  повідомити  Васильченка С.О.  про результати розгляду його документів.

Голосували: За – 8 чол., Проти – немає. Утрималося – 1 чол.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3.2.СЛУХАЛИ: Про розгляд документів поданих кандидатом  Поворознюком М.І. на зайняття вакантної посади директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини на відповідність кваліфікаційним вимогам та  допуск його до участі  в конкурсі.

Інформує: Філімонов А.П. – секретар конкурсної комісії.

Для участі  у конкурсі  до Гайсинської міської ради  від кандидата Поворознюка М.І. надійшли такі документи:

 • заява Поворознюка М.І. про участь  в конкурсі від 02 лютого  2018 р.;
 • згода Поворознюка М.І.   на обробку персональних даних;
 • автобіографія;
 • копія паспорта;
 • копія диплома про середню-спеціальну освіту, копія свідоцтва про підвищення кваліфікації  державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму;
 • копія трудової книжки;
 • програма розвитку закладу в короткостроковій (строком на один) рік та довгостроковій (строком на п’ять ) років перспективах;

 

 

 • рекомендаційні листи в кількості 2 шт.;
 • мотиваційний лист.

Крім того,кандидатом Поворознюком М.І. надані додаткові документи, які комісією не вимагалися:

 • особова картка музейного працівника:
 • копія Свідоцтва про занесення на районну дошку пошани Поворознюка М.І.
 • копія Диплому відділу культури і туризму Гайсинської РДА про нагородження музею «Пам’ять Чорнобиля» в номінації  « За збереження історичної пам’яті, активну роботу серед населення району по вшануванню учасників ліквідації аварії на ЧАЕС» (завідувач  музеєм Поворознюк М.І.).

Отже, виходячи із кваліфікаційних вимог та відповідних обмежень, що передбачені законодавством України, відповідно до поданих документів, Поворознюк М.І. має диплом спеціаліста про середню-спецальну освіту, у 1970 році закінчив Гайсинське медичне училище, стаж роботи у сфері культури складає більше трьох років, володіє державною мовою.

З документів поданих кандидатом  Поворознюком М.І. вбачається, що у кандидата  відсутня вища освіта, що не відповідає  кваліфікаційним  вимогам  для призначення  на посаду  керівника  закладу культури  відповідно до статті 21/1 Закону України  «Про культуру».

ВИСТУПИЛИ:

Балан Л.І., запропонувала відмовити Поворознюку М.І.  в заяві про участь в конкурсному доборі на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини, в зв’язку з тим, що він не відповідає кваліфікаційним вимогам.

Кучеренко О.С.,  повідомив членів комісії, що може бути в подальшому оскарження наших дій учасниками конкурсу до суду, тому я думаю не бажано нам всім  бути в цих судових процесах, тому також вношу пропозицію відмовити в заяві про участь в конкурсному доборі на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини, в зв’язку з тим, що він не відповідає кваліфікаційним вимогам.

 

ВИРІШИЛИ:

1.Відмовити  Поворознюку Миколі Івановичу в заяві про участь  в конкурсному доборі на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини  та не допущення  його  до 2 етапу  конкурсного добору в зв’язку з тим,  що він не відповідає кваліфікаційним вимогам для призначення на посаду керівника закладу культури відповідно до статті 21/1 Закону України «Про культуру».

2.Секретарю конкурсної комісії А.П.Філімонову  повідомити  Поворознюка М.І.   про результати розгляду його документів.

Голосували: За – 7 чол., Проти – немає. Утрималося – 1 чол.

Рішення прийнято більшістю голосів..

 

3.3.СЛУХАЛИ: Про розгляд документів поданих кандидатом  Стрижаловим І.В. на зайняття вакантної посади директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини на відповідність кваліфікаційним вимогам та  допуск його до участі  в конкурсі.

Інформує: Філімонов А.П. – секретар конкурсної комісії.

Для участі  у конкурсі  до Гайсинської міської ради  від кандидата Стрижалова І.В. надійшли такі документи:

 • заява Стрижалова І.В. про участь у конкурсі від 09 лютого 2018 р.;
 • згода Стрижалова І.В.  на обробку персональних даних;
 • автобіографія;
 • копія паспорта;
 • копія документа про вищу освіту;
 • копія трудової книжки;
 • програма розвитку закладу в короткостроковій (строком на один рік) та довгостроковій (строком на п’ять) років в перспективах;
 • рекомендаційні листи в кількості 2 шт.;
 • мотиваційний лист.

 

 

 

 

Отже, виходячи із кваліфікаційних вимог та відповідних обмежень, що передбачені законодавством України, відповідно до поданих документів, Стрижалов І.В. має диплом спеціаліста  про вищу освіту, у 1992 році закінчив Чернігівський технологічний інститут, стаж роботи у сфері культури складає більше трьох років, володіє державною мовою.

Таким чином, кандидат Стрижалов І.В. на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини відповідає кваліфікаційним вимогам.

ВИРІШИЛИ:

1.Заяву Стрижалова І.В. задовільнити та визнати, що відповідно до  частини другої статті 21/4 Закону України «Про культуру», документи Васильченка Сергія Олеговича  подані  на конкурс в повному обсязі та відповідають кваліфікаційним вимогам, що передбачені статтею 21/1 цього Закону.

2.Допустити Стрижалова І.В. до наступного етапу конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини.

3.Секретарю конкурсної комісії А.П.Філімонову  повідомити  Васильченка С.О.  про результати розгляду його документів.

Голосували: За – 8 чол., Проти – немає. Утрималося – немає..

Рішення прийнято одноголосно.

 

4.СЛУХАЛИ: Про визначення дати проведення другого засідання з проведення

конкурсного добору на вакантну посаду директора міського

краєзнавчого музею Гайсинщини.

Інформує: Філімонов А.П. – секретар конкурсної комісії.

Частиною  дев’ятою  статті 21/5  Закону України «Про культуру» передбачено, що на другому   засіданні  конкурсна комісія проводить  співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні  презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років. Тому, нам необхідно визначити  час і місце проведення співбесіди  з кандидатами на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

З цього питання взяли участь в обговоренні  Балан Л.І., Голомовза В.М. та Бабій В.І.

ВИРІШИЛИ:

1.Відповідно до  частини дев’ятої  статті 21/5  Закону України  «Про культуру», визначити: дату другого  засідання – 28 лютого 2018 р., час – 10 год. 00 хв., місце –  приміщення Гайсинської міської ради (зала засідань), на якому провести співбесіду  з кандидатами на посаду  директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини.

2.Секретарю конкурсної комісії  Філімонову А.П.  невідкладно повідомити  кандидатів, які допущені до 2 етапу конкурсу про час та місце  співбесіди

Голосували: За – 8 чол., Проти – немає. Утрималося – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Голова комісії              підпис            В.І.Бабій

Секретар комісії          підпис            А.П.Філімонов

Члени комісії:              підпис            О.С.Кучеренко

підпис            Т.М.Гуслякова

підпис            Л.І.Балан

підпис            В.М.Голомовза

підпис            Н.К.Вороніна

підпис            Н.П.Обертинська

підпис           І.Ф.Гаврищук

Print Friendly

Ви можете залишити ваш коментарій нажче.

Залишіть будьласка коментарій

Введіть цифри з малюнку: