RSS

Протокол №3 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини Гайсинської міської ради

м. Гайсин        Дата проведення: 05  березня 2018 р.

Місце проведення: зала засідань Гайсинської міської ради

Засідання  розпочалося: о 10-00 год.

Присутні на засіданні:

Голова комісії – Бабій Володимир Івановича – перший заступник міського голови  (від органу Управління).

Секретар комісії – Філімонов А.П., начальник відділу організаційного забезпечення діяльності виконавчих органів ради (без права голосу).

Члени комісії:

Кучеренко Олександр Степанович – начальник відділу з юридичних питань та в справах неповнолітніх міської ради (від органу Управління);

Гуслякова Тетяна Михайлівна – начальник загального відділу міської ради (від органу Управління).

Балан Лариса Іллівна – редактор газети «Гайсинський вісник», заслужений журналіст України (від трудового колективу міського краєзнавчого музею Гайсинщини);

Голомовза Валентина Михайлівна –  бібліотекар-краєзнавець Гайсинської центральної бібліотеки відділу культури і туризму Гайсинської РДА (від трудового колективу міського краєзнавчого музею Гайсинщини);

Вороніна Наталія Костянтинівна – члена президії Гайсинської ветеранської організації, працівника культури на пенсії (від трудового колективу міського краєзнавчого музею Гайсинщини);

 

 

Обертинська Наталія Пилипівна – директор Гайсинської центральної бібліотечної системи відділу культури і туризму Гайсинської РДА (від громадської організації у сфері культури);

Гаврищук Ігор Федорович – директор парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького відділу культури і туризму Гайсинської РДА (від громадської організації у сфері культури);

Латюк Ірина Олександрівна – завідувача відділом обслуговування  Гайсинської центральної бібліотеки відділу культури і туризму Гайсинської РДА

(від громадської організації у сфері культури).

Запрошений на засідання конкурсної комісії:

Кандидат на посаду  директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини: Поворознюк М.І.

Приймають участь в засіданні конкурсної комісії:

Гончарук О.В. – заступник  голови ГО «Спілка учасників бойових дій АТО  м. Гайсина  і Гайсинського району»;

Головань А.В. –  завідувач музеєм ГО «Спілка учасників бойових дій АТО  м. Гайсина  і Гайсинського району»;

Кривіцький В.В. –  керівник гуртка «Патріот» ГО «Спілка учасників бойових дій АТО  м. Гайсина  і Гайсинського району»;

Грицков О.В. – член спілки ГО «Спілка учасників бойових дій АТО  м. Гайсина  і Гайсинського району».

                                           Порядок денний:

1.Про визначення способу голосування членами конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору на посаду директора міського краєзнавчого музею  Гайсинщини.

Інформує: Бабій В.І.– голова конкурсної комісії.

2.Про звернення Поворознюка М.І.  до конкурсної комісії від  05 березня 2018 р.

Інформує: Бабій В.І. – голова конкурсної комісії.

3.Про повторний розгляд  документів  поданих кандидатом  Поворознюком М.І. на зайняття вакантної посади директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини на відповідність кваліфікаційним вимогам та допуск  його до  наступного етапу конкурсного добору.

Інформує: Бабій В.І. – голова конкурсної комісії.

1.СЛУХАЛИ: Про визначення способу голосування членами конкурсної

комісії з проведення  конкурсного добору на посаду директора

міського краєзнавчого музею  Гайсинщини.

Інформує: Бабій В.І. – голова конкурсної комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Голомовза В.М., запропонувала визначити на сьогоднішньому засіданні конкурсної комісії спосіб голосування –  відкрите голосування шляхом підняття рук.

ВИРІШИЛИ:

1.Відповідно до  частини одинадцятої статті 21/5  Закону України  «Про культуру», визначити на цьому засіданні  спосіб голосування – відкрите голосування  шляхом підняття рук.

Голосували: За – 9 чол., Проти – немає. Утрималося – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

2.СЛУХАЛИ: Про звернення Поворознюка М.І.  до конкурсної комісії від  05

березня 2018 р.

Інформує: Бабій В.І. – голова конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії зачитав заяву Поворознюка М.І., яка надійшла до конкурсної комісії 05 березня 2018 р. /додається/.

ВИСТУПИЛИ:

В обговоренні цього питання взяли участь Балан Л.І., Голомовза В.М., Кучеренко О.С., Гаврищук І.Ф. та Бабій В.І. , які в більшості  запропонували  повторно  розглянути  подані документи кандидатом  Поворознюком М.І. на зайняття вакантної посади директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини на відповідність кваліфікаційним вимогам та допуск його до наступного етапу конкурсного добору.

ВИРІШИЛИ:

1.Заяву Поворознюка М.І., яка надійшла до конкурсної комісії від 05 березня 2018 року  задовольнити  та повторно   розглянути  подані документи  кандидатом  Поворознюком М.І.  на зайняття  вакантної посади  директора міського краєзнавчого музею Гайсинщини на відповідність  кваліфікаційним вимогам та допуск його до наступного етапу конкурсного добору.

Голосували: За – 6 чол., Проти – немає. Утрималося – 3.

Рішення прийнято більшістю голосів.

3.СЛУХАЛИ: Про повторний розгляд  документів  поданих кандидатом

Поворознюком М.І. на зайняття вакантної посади директора

міського краєзнавчого музею Гайсинщини на відповідність

кваліфікаційним вимогам та допуск  його до  наступного етапу

конкурсного добору.

Інформує: Бабій В.І. –  голова конкурсної комісії.

Для участі  у конкурсі  до Гайсинської міської ради  від кандидата Поворознюка М.І. надійшли такі документи:

 • заява Поворознюка М.І. про участь  в конкурсі від 02 лютого  2018 р.;
 • згода Поворознюка М.І.   на обробку персональних даних;
 • автобіографія;
 • копія паспорта;
 • копія диплома про середню-спеціальну освіту, копія свідоцтва про підвищення кваліфікації  державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму;
 • копія трудової книжки;
 • програма розвитку закладу в короткостроковій (строком на один) рік та довгостроковій (строком на п’ять ) років перспективах;
 • рекомендаційні листи в кількості 2 шт.;
 • мотиваційний лист.

Крім того,кандидатом Поворознюком М.І. надані додаткові документи, які комісією не вимагалися:

 • особова картка музейного працівника:
 • копія Свідоцтва про занесення на районну дошку пошани Поворознюка М.І.
 • копія Диплому відділу культури і туризму Гайсинської РДА про нагородження музею «Пам’ять Чорнобиля» в номінації  « За збереження історичної пам’яті, активну роботу серед населення району по вшануванню учасників ліквідації аварії на ЧАЕС» (завідувач  музеєм Поворознюк М.І.).

Отже, виходячи із кваліфікаційних вимог та відповідних обмежень, що передбачені законодавством України, відповідно до поданих документів, Поворознюк М.І. має диплом спеціаліста про середню-спецальну освіту, у 1970 році закінчив Гайсинське медичне училище, стаж роботи у сфері культури складає більше трьох років, володіє державною мовою.

Хочу також Вас проінформувати, що після набуття чинності  Закону України «Про освіту» (з 1991 р.)  та Закону України  «Про вищу освіту» (з 2002 р.) технікуми та училища віднесені  до вищих навчальних закладів 1 рівня акредитації, в яких здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Таким чином,  середня спеціальна освіта , здобута за часів існування  Радянського Союзу в технікумах та училищах , прирівнюється   відповідно до чинного законодавства до неповної вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Таким чином, враховуючи вищезазначене,  освіта кандидата Поворознюка  М.І.  неповна вища  і відповідає  зазначеним кваліфікаційним вимогам.

ВИСТУПИЛИ:

В обговоренні цього питання взяли участь Балан Л.І., Кучеренко О.С., Вороніна Н.К., Обертинська Н.П.  та Бабій В.І.

ВИРІШИЛИ:

1.Заяву  Поворознюка М.І.  задовільнити та визнати, що відповідно до  частини другої статті 21/4  Закону України «Про культуру» документи Поворознюка Миколи Івановича  подані в повному обсязі та відповідають всім кваліфікаційним вимогам, що передбачені  статтею 21/1 цього Закону.

2.Допустити Поворознюка  М.І.  до наступного етапу конкурсного добору на посаду директора  міського краєзнавчого музею Гайсинщини.

3.Секретарю конкурсної комісії А.П.Філімонову  повідомити  Поворознюка М.І.   про результати розгляду його документів.

Голосували: За – 6 чол., Проти – 1 чол. Утрималося – 2 чол.

Рішення прийнято більшістю голосів.

По закінченню розгляду питань порядку денного виступив  заступник голови спілки  ГО «Спілка учасників  бойових дій АТО   м. Гайсина і Гайсинського району» Гончарук О.В., який зокрема висловив  позицію   від спілки учасників АТО, що їх музей  та спілка АТО знаходяться в одному приміщенні із краєзнавчим музеєм, тому   хотіли б щоб міський краєзнавчий музей Гайсинщини очолив  Поворознюк М.І., добре знана та поважна в районі людина, яка має високі організаційні здібності.

 

Голова комісії          підпис               В.І.Бабій

Секретар комісії       підпис              А.П.Філімонов

Члени комісії:          підпис               О.С.Кучеренко

підпис              Т.М.Гуслякова

підпис              Л.І.Балан

підпис               В.М.Голомовза

підпис               Н.К.Вороніна

підпис               Н.П.Обертинська

підпис              І.Ф.Гаврищук

підпис              І.О.Латюк

Print Friendly

Ви можете залишити ваш коментарій нажче.

Залишіть будьласка коментарій

Введіть цифри з малюнку: