RSS

РІШЕННЯ №12 від 25 червня 2020 р. 65 сесія 7 скликання Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти комунальної власності Гайсинської міської ради

Розглянувши листи відділу освіти Гайсинської районної державної адміністрації №№01-07/462, 01-07-463 від 18 червня 2020 р. щодо  затвердження  Умов проведення  конкурсу з визначення  опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти комунальної власності Гайсинської міської ради, оголошення конкурсу з визначення опорного закладу освіти та затвердження кількісного та персонального складу конкурсної комісії, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про загальну середню освіту», Положенням про освітній округ і опорний заклад освіти, затвердженим постановою КМУ від 19.06.2019 р. №532 та  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та гуманітарних питань, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення опорного закладу  освіти серед закладів загальної середньої освіти комунальної власності Гайсинської міської ради згідно додатку 1, що додається до цього рішення.

2.Оголосити конкурс з визначення опорного закладу  освіти серед закладів загальної середньої освіти комунальної власності Гайсинської міської ради та затвердити кількісний та персональний склад конкурсної комісії згідно додатку 2, що додається до цього рішення.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та  гуманітарних питань ( голова комісії В.М.Руденко).

 

Міський голова                                                 А.І.Гук

                                                                                      Додаток 1

до рішення 65 сесії Гайсинської

ради 7 скликання  №12

від 25 червня  2019 р.

 

Умови

проведення конкурсу з визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти комунальної власності Гайсинської міської ради

 

 1. Мета і завдання Конкурсу

1.Ці Умови визначають порядок проведення конкурсу з визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти комунальної власності Гайсинської міської ради (далі – Конкурс).

2.Конкурс проводиться з метою створення умов для комплексної оптимізації і модернізації системи загальної середньої освіти об’єднаної територіальної громади, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, організації профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення учнями предметів незалежно від місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, спрямування їх на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.

Опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів (або підвозяться учні з інших сіл, де були ліквідовані заклади освіти), забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти (ст.13 п.2 Закону України «Про освіту»).

Філія закладу освіти – це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (ст.13 п.3 Закону України «Про освіту»).

3.Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів, зміцнення матеріально-технічної бази закладів, визначення кращих проектів опорних закладів.

 

 1. Керівництво Конкурсом

1.Проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія з визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти комунальної власності Гайсинської міської ради (далі Комісія) кількісний та персональний склад якої затверджується рішенням сесії міської ради.

2.Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу здійснює відділ освіти Гайсинської районної державної адміністрації.

 

 

ІІІ.  Права та обов’язки конкурсної Комісії

Конкурсна Комісія у своїй роботі керується та діє на підставі законодавства України і у відповідності до умов проведення Конкурсу.

Формою роботи Комісії є засідання. Роботу Комісії організовує її голова.

До завдань конкурсної Комісії належать:

 • розгляд пропозицій учасників Конкурсу, визначення їх відповідності умовам проведення Конкурсу;
 • прийняття рішення за результатами роботи;
 • підготовка висновків з визначення переможця Конкурсу.

Конкурсна комісія має право:

 • перевірити достовірність наданої учасниками Конкурсу інформації;
 • відмовити претенденту в участі у Конкурсі на підставі невідповідності вимогам Конкурсу.

Конкурсна Комісія зобов’язана:

 • створити рівні умови участі для всіх учасників Конкурсу;
 • забезпечити прозорість та об’єктивність проведення Конкурсу.

Голова конкурсної Комісії:

 • керує діяльністю Комісії;
 • проводить її засідання, головує на них;
 • організовує роботу конкурсної Комісії і відповідає за виконання покладених на неї функцій;
 • організовує підготовку до розгляду матеріалів, поданих для участі в Конкурсі;
 • підписує документи Комісії від її імені.

Учасники конкурсної Комісії мають право:

 • брати участь у виробленні, прийнятті і реалізації рішень Комісії;
 • вносити до Комісії свої пропозиції;
 • отримувати інформацію з питань діяльності Комісії.

Учасники конкурсної Комісії зобов’язані:

 • використовувати свій професійний досвід та знання для досягнення мети і завдань Конкурсу;
 • діяти в інтересах Конкурсу, здійснюючи свої права та виконуючи обов’язки сумлінно та неупереджено;
 • брати участь в організаційних заходах, пов’язаних з проведенням Конкурсу;
 • надавати необхідну інформацію про Конкурс усім зацікавленим особам, за винятком конфіденційної інформації;
 • уникати конфлікту інтересів;
 • виконувати інші обов’язки, що можуть виникнути при підготовці Конкурсу.

 

ІV. Порядок проведення Конкурсу

1.Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти, засновником яких є Гайсинська міська рада.

2.Конкурс проводиться у два етапи протягом 30 днів з дати, визначеної рішенням сесії Гайсинської міської ради:

І етап – підготовчий, протягом 20 днів з дати початку Конкурсу, на якому здійснюється подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти  на участь у Конкурсі до відділу освіти Гайсинської районної державної адміністрації;

ІІ етап – основний, протягом 10 днів, на якому проводиться визначення переможця Конкурсу.

3.Для участі у І етапі необхідно подати до відділу освіти Гайсинської районної державної адміністрації заявку, до якої додаються такі документи:

1) План розвитку закладу загальної середньої освіти (до 10 сторінок) на наступні 3 роки та діючий (для порівняння), який містить таку обов’язкову інформацію:

– загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати проектну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; вказати з яких закладів загальної середньої освіти (реорганізованих, ліквідованих) планується підвезення учнів до опорної школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

– потреба додаткового транспорту для підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу;

– наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних фізкультурно-спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, створення умов для навчання дітей з обмеженими можливостями);

– результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

– мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

– укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

– організація профільного навчання;

– організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

– рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

 

 

 

2)Опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

3)Копію установчих документів закладу.

4)Інформація про початок, Умови Конкурсу та подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному сайті Гайсинської міської ради.

 1. V. Визначення переможця Конкурсу

1.Визначення переможця Конкурсу проводиться на основі Критеріїв оцінювання матеріалів, поданих на  конкурс з визначення опорного закладу освіти, що додаються до Умов проведення конкурсу згідно додатку.

 

2.Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів згідно Критеріїв оцінювання матеріалів, поданих на конкурс з визначення опорного закладу освіти.

3.Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково  додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

4.Комісія працює на громадських засадах.

5.Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

6.Рішення Комісії з визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

7.Висновок та рішення Комісії подаються до міської ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.

8.Інші питання, що не врегульовані цими Умовами, визначаються чинним законодавством.

 

Секретар ради                                                               О.А.Дика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток    

до Умови  проведення конкурсу

з визначення опорного закладу

освіти серед закладів загальної

середньої освіти комунальної

власності Гайсинської міської ради

 

Критерії

оцінювання матеріалів, поданих на конкурс з визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти комунальної власності Гайсинської міської ради

 

п/п

Назва критерію Оцінка по критеріях
5 балів 10 балів
   1 Кількість філій опорного закладу Одна Дві і більше
2 Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій) До 300 осіб 300 осіб і більше
3 Кількість класів на паралелі Один Два і більше
   4 Середня наповнюваність класів До 20 осіб 20 і більше
   5 Наявність факультативів та курсів за вибором 1 – 4 Понад 4
6 Кількість класів з поглибленим вивченням предметів Один Більше одного
7 Кількість випускники 11-х класів, які склали ЗНО на 160 і більше балів До 40% 40% і більше
8 Кількість переможців та призерів предметних олімпіад, конкурсу МАН, інших конкурсів та спортивних змагань від загальної кількості учнів школи

(за 3 останніх роки)

До 50% Понад 50%
9 Якісний склад педагогів (вища та перша кваліфікаційна категорія, педагогічні звання та нагороди)

 

 

 

 

 

 

 

До 50% Більше 50%
  10 Використання проектної потужності закладу До 50% Більше 50%
  11 Кількість учнів, що будуть підвозитись на навчання до опорного закладу

 

 

 

 

До 50 учнів Понад 50 учнів
  12 Тривалість маршруту в одну сторону Більше 20 хв. 20 хв. і менше
 

13

Наявність кабінетів фізики, хімії, біології, географії, інформатики, навчальних майстерень, спортивних залів Наявні, але не паспортизовані Паспортизовані
  14 Наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом Не для усіх учасників освітнього процесу Наявний для всіх учасників освітнього процесу
   15 Наявність швидкісного Інтернету 0.5 – 1 Мбіт Понад 1 Мбіт
 

 

16

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою Відсутня одна із складових Наявні
 

17

Наявність електронних підручників та ліцензованого програмного забезпечення

 

Відсутня одна із складових Наявні
  18 Наявність актової зали Пристосоване

приміщення

Типове

приміщення

 

19

Створення умов для навчання дітей на візках: пандуси, внутрішні санвузли Відсутня одна із складових Наявні
 

20

Наявність у їдальні технологічного та холодильного обладнання Відсутній хоча б один із компонентів Наявні
 

21

Санітарно-гігієнічний та технічний стан будівель та приміщень (відповідність нормам ДСанПіНу ) Менше 80% відповідно-сті До 100% відповідності
  22 Перспективи планування розвитку закладу у відповідності до реформування освіти Часткова Повна
23 Масштабність інвестиційних надходжень у відношенні до потреб Часткова Повна

 

 

Секретар ради                                                         О.А.Дика

 

 

                                                                                         Додаток 2

до рішення 65 сесії Гайсинської ради

7 скликання  №12

від 25 червня  2019 р.

 

 

Склад

конкурсної комісії з визначення опорного  закладу серед закладів загальної середньої освіти Гайсинської міської ради

 

Голова комісії:  

БАБІЙ

Володимир Іванович         – перший заступник міського голови.

Заступник голови комісії:

ШРАМКО

Валентина Миколаївна      – начальник відділу освіти Гайсинської районної

державної адміністрації (за згодою).

Секретар комісії:

НЕСТЕРУК

Альона Віталіївна              – заступник начальника відділу освіти Гайсинської

районної державної адміністрації (за згодою).

 

Члени комісії:

РУДЕНКО

Віталій Миколайович         – голова постійної комісії міської ради з питань

житлово-комунального господарства,

благоустрою та гуманітарних питань;

ФІЛІМОНОВ

Андрій Петрович                 – начальник відділу організаційного забезпечення

діяльності виконавчих органів ради;

КУЧЕРЕНКО

Олександр Степанович       – начальник відділу з юридичних питань та в

справах неповнолітніх міської ради;

СИЧ

Віталій Петрович                 – завідувач Гайсинського районного методичного

кабінету (за згодою).

 

 

Секретар ради                                                     О.А.Дика

 

Print Friendly

Ви можете залишити ваш коментарій нажче.

Залишіть будьласка коментарій

Введіть цифри з малюнку: