RSS

РІШЕННЯ №2 від 20 грудня 2019 р. Про бюджет міста на 2020 рік (0520810100) (код бюджету)

Відповідно до статей 23, 73, 75, 76 і 77 Бюджетного кодексу України (зі змінами), пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи погодження постійної комісії міської ради  з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та соціального захисту населення, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2020 рік:

доходи міського бюджету у сумі 73 514 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 71 484 600 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 2 029 500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 73 514 100 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 49 155 125 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 24 358 975 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 22 329 475 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 22 329 475 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі      45 000 гривень, що становить 0,09 відсотки видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів міського бюджету розвитку, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення

 

 1. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 73 514 100 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 та пунктом 2 частини 3 статті 15  Бюджетного кодексу України;

 

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету, згідно з статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтею 72 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу 1 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

на конкретні цілі (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 абзацу 1 пункту 7 цього рішення);

на конкретні заходи (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 абзацу 2 пункту 7 цього рішення).

 

 1. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань,а саме:

– Міська рада

Оплата водопостачання та водовідведення – 64 м3

Оплата електроенергії – 8 000 кВт

Оплата природного газу – 8 700 м3

 • Міський краєзнавчий музей

Оплата електроенергії – 600 кВт

Оплата природного газу –2 400 м3

 • Центр надання адміністративних послуг

Оплата водопостачання та водовідведення – 4 500 м3

Оплата електроенергії – 8 400 кВт

Оплата природного газу – 4 300 м3

 

 1. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

 

 1. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити в десятиденний строк оприлюднення цього рішення.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міськвиконком та постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та соціального захисту населення (Гукало А.І.).

Голова міської ради                                                      А.Гук

Завантажити додаток у форматі xls

Print Friendly

Ви можете залишити ваш коментарій нажче.

Залишіть будьласка коментарій

Введіть цифри з малюнку: