RSS

РІШЕННЯ №6 від 10 травня 2019 р. Про затвердження Положення та договору про справляння туристичного збору на території Гайсинської міської ради у 2019 році

У відповідності до статті 268 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, пунктом 7 статті 28, пунктом 16 частини четвертої статті 42, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада, ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про справляння туристичного збору на території Гайсинської міської ради у 2019 році (Додаток №1).
 1. Уповноважити на справляння туристичного збору на території Гайсинської міської ради юридичних та фізичних осіб – підприємців, визначивши їх податковими агентами на умовах  договору, укладеного з  Гайсинською міською радою в особі міського голови Гука А.І. (Додаток №2).
 1. Затвердити типову форму договору про справляння туристичного збору на території Гайсинської міської ради (Додаток №3).
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міськвиконком та постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту населення  (Гукало А.І.)

 

Міський голова                                                     А.І. Гук

 

Додаток №1 до рішення 48 сесії Гайсинської міської ради  7-го скликання №6 від 10.05.2019 року

 

Положення про справляння туристичного збору на території Гайсинської міської ради у 2019 році

 1. Загальні положення

1.1.  Положення про туристичний збір на території Гайсинської міської ради у 2019 році (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” від 23.11.2018 року № 2628-VIII, Бюджетного кодексу України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97- ВР від 21.05.1997р. зі змінами та доповненнями та визначає порядок справляння туристичного збору на території міста.

Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Гайсинської міської ради.

1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового кодексу України – переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

В’їзний туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового кодексу України – прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

1.3. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

 1. Платники збору

         2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення  Гайсинської міської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунком 5.1 пункту 5 цього Положення.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті Гайсин;

б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б”  підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

 1. Ставка збору

3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

 1. База справляння збору

         4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

 

 1. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього Положення, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Гайсинською міською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Гайсинської міської ради.

 1. Особливості справляння збору

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Гайсинської міської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення Гайсинської міської ради.

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.

 1. Порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно) на підставі рішення Гайсинської міської ради.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 1. Податковий обов’язок

8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням.

8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку, крім випадку, визначених Податковим кодексом України.

 1. Контроль

         9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює Гайсинське управління ГУ ДФС у Вінницькій області.

    

Секретар міської ради                                                О.А. Дика                                                                                                                                                          

Додаток №2 до рішення 48 сесії Гайсинської міської ради 7-го скликання №6 від 10.05.2019 року

 Перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору

              Починаючи з 2019 року справляння туристичного збору здійснюватиметься згідно із ст. 268 ПКУ, норми якої змінено Законом України від 23 листопада 2018 року N 2628-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів”, який набрав чинності 01 січня 2019 року.

 

№ п/п Суб’єкт господарювання Форма власності Місце знаходження
1 ФОП Піддубна Яна Петрівна

Готель «Тіроль»

приватна вул. 1 Травня, 161
2 ФОП Шевчук Олег Володимирович

Готель «Мотель»

приватна вул. Радгоспна, 3
3 ФОП Педанюк Інна Вікторівна

Готельно-ресторанний комплекс «Гостинний двір»

приватна вул. Південна, 18а
4 ФОП Решетнік Ігор Володимирович приватна вул. 1 Травня, 231а
5 ТзОВ готель «Гайсин» приватна вул. 1 Травня, 5
6 ФОП Бромот Валентина Миколаївна

Готель «Золотий Дракон»

приватна вул.  Чорновола, 2а
7 ФОП Іщук Денис Васильович

Готель «Люксор»

приватна вул. Гагаріна, 12
8 ФОП Іщук Ніна Станіславівна приватна вул. Гагаріна, 12

 

Додаток №3

до рішення 48 сесії

Гайсинської міської ради

7-го скликання

№6 від 10.05.2019 року

 

 

 

ДОГОВІР

                                                   про cправляння туристичного збору

 

м. Гайсин                                                                                   «___»_________ 2019р.

 

Гайсинська міська рада  (далі – Довіритель) в особі  міського  голови  Гука А.І., діючого на підставі Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та _____________________________________________, (далі – «Податковий агент»), в особі __________________________, що діє на підставі _________________________, з другого боку, заключили цей Договір про таке:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Довіритель доручає, а Податковий агент приймає на себе зобов’язання здійснювати справляння туристичного збору під час надання послуг по тимчасовому проживанню (ночівлі) відпочиваючих, що прибули в м.Гайсин, і перераховувати  туристичний збір в міський бюджет Гайсинської міської ради на умовах чинного Положення про туристичний збір, затвердженого рішенням Гайсинської міської ради.

 

1.2. Дане йому доручення Податковий агент виконує особисто і не має права його передавати на договірній основі іншим особам.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

2.1.Податковий агент зобов’язаний здійснювати справляння та перерахування туристичного збору у розмірі _____ від вартості проживання (ночівлі), що встановлений  статтею 268 Податкового кодексу України та відповідним рішенням Гайсинської міської ради.

 

2.2.Податковий агент зобов’язаний щоквартально надавати податкову декларацію по туристичному збору до Гайсинського управління ГУ ДФС у Вінницькій області.

 

2.3.Довіритель зобов’язаний прийняти  всі документи, надані Податковим агентом.

 

2.4.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по даному Договору в відповідності з діючим законодавством України і даним Договором.

 

2.5.Розрахунки вартості проживання, які підписані між Довірителем та особами, що надають послуги відпочиваючим, є невід’ємною частиною Договору.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

3.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання  сторонами.

 

3.2. Кожна із сторін може відмовитись від Договору в будь-який час, попередивши протилежну сторону за один місяць.

 

 1. ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

4.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди.

 

4.2. Цей Договір може бути розірваний:

 

4.2.1. За згодою сторін;

 

4.2.2. У випадку невиконання, невчасного або неповного виконання сторонами умов Договору;

 

4.2.3. В інших випадках, передбачених діючим законодавством і даним договором.

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 

«Довіритель»                                                                   «Податковий агент»

 

Гайсинська міська  рада                                                 ____________________________

 

м. Гайсин,                                                                         ____________________________

 

вул. 1 Травня, 7                                                                ____________________________

 

р/р                                                                                       ____________________________

 

в УДКСУ в Гайсинському р-ні                                        ____________________________

 

МФО                                                                                   ____________________________

 

Код ЄДРПОУ:                                                                  ____________________________

 

 

 

_________________ А.І. Гук

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                   О.А. Дика

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік

документів, які подають юридичні особи та фізичні

особи – підприємці до Гайсинської міської ради

для укладання Договору про справляння туристичного збору

 

 

 

 1. Заява на ім’я міського голови.
 2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб – підприємців.

 1. Копія документа на право власності або користування земельною

ділянкою.

 1. Копія документа, що підтверджує право власності або користування на

об’єкт нерухомого майна.

 1. Розрахунок вартості проживання.
Print Friendly

Ви можете залишити ваш коментарій нажче.

Залишіть будьласка коментарій

Введіть цифри з малюнку: