RSS

Звіт про проведення громадського обговорення щодо припинення діяльності (ліквідації) загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад імені В.С.Стуса с. Рахнівка Чечелівського старостинського округу Гайсинської міської ради

З метою забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності органу місцевого самоврядування, врахування громадської думки під час прийняття важливих рішень для територіальної громади, на підставі розпорядження голови Гайсинської міської ради від  07 липня 2021 року №72-од «Про проведення консультацій з громадськістю щодо припинення (ліквідації)

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад імені В.С.Стуса с. Рахнівка Чечелівського старостинського округу Гайсинської міської ради»   були проведені консультації з громадськістю шляхом громадського обговорення проекту рішення Гайсинської міської ради ради «Про припинення діяльності (ліквідації) загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад імені В.С.Стуса с. Рахнівка  Чечелівського старостинського округу  Гайсинської міської ради».

Громадські обговорення були організовані робочою групою та пройшли у період з 07.07. по 22.07.2021 року. Відповідне інформаційне повідомлення оприлюднено на офіційному веб-сайті Гайсинської міської ради.

В ході обговорення було наголошено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України (ст.19 Конституції України).

Учасникам обговорень надано економічне обґрунтування та роз’яснено законодавчі основи відповідних рішень.

Відповідно до пункту 30 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Відповідно до частини 3 статті 66 Закону України «Про освіту» сільські ради  засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів.

Згідно зі ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

В обговоренні прийняли участь представники робочої групи, засоби масової інформації,  жителі села Рахнівка  Згідно протоколу – 40 жителів взяли участь у обговоренні.

Під час слухань, всі присутні не підтримали ініціативу щодо ліквідації загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад імені В.С.Стуса с. Рахнівка. Надійшли пропозиції щодо виділення додаткових коштів на утримання школи.

Під час громадських слухань були емоційні виступи та запитання, які звучали від громадськості с. Рахнівка:

  1. Новаківська Галина Гнатівна виступила  проти закриття навчального закладу та звернулася до місцевої влади Гайсинського ОТГ з проханням посприяти у запрошені вимушених переселенців із зони АТО (особливо   багатодітні   родини)  на постійне    місце    проживання     у     с. Рахнівку. Відповідно,  кількість дітей у даному населеному пункті збільшилась і навчальний  заклад  не закривався.
  2. Кирилюк Роман Миколайович – голова СФГ «Крона» виступив з ініціативою звернутись з клопотанням до Кабінету Міністрів України, народних депутатів  віднайти додаткові ресурси на утримання навчального закладу імені В.С.Стуса с. Рахнівка.

Також прозвучала пропозиція зменшення розміру орендної плати за землю, а саме: за оренду земель сільськогосподарського призначення (землі запасу, резервного фонду) орендарі сплачують орендну плату у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земель. Пропонується внести зміни до діючих договорів оренди землі в частині зменшення розміру орендної плати з 12% наприклад до 7%, але з обов’язковою умовою, що решта 5% будуть перераховуватись на утримання даного навчального закладу.

  1. Омелянчук Дмитро Михайлович зазначив, що даний навчальний заклад знаходиться на    батьківщині   В.С.Стуса, також тут народився і виріс Коваленко П.М. український військовослужбовець, десантник, старший солдат Збройних сил України, який загинув під час виконання завдання у рамках антитерористичної операції. Відповідно закривати даний навчальний заклад є неприпустимо, а місцевій владі необхідно створити найкращі умови (покращити матеріально-технічну базу) щоб батьки захотіли віддавати своїх дітей саме до цього навчального закладу.

Також    прозвучало    запитання до начальника юридичного відділу Міщенко О.О. щодо можливості внесення змін до договорів оренди землі в частині зменшення розміру орендної плати з 12%, але з обов’язковою умовою, що решта орендної плати буде перераховуватись на утримання даного навчального закладу.

  1. Романенко Володимир Геннадійович: запитання: Які є способи щоб даний навчальний заклад не закривати?
  2. Нечитайло Наталя Петрівна: оскільки у с. Рахнівка батьки  8 дітей не бажають віддавати на навчання своїх дітей до загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад імені В.С.Стуса с. Рахнівка, а навчаються   у навчальному закладі с. Чечелівка, не надавати їм шкільний автобус для під’їзду до навчального закладу с. Чечелівка.

 

На всі запитання представниками робочої групи були надані обґрунтовані та вичерпні відповіді.

Таким чином, всі жителі, що прийняли участь у громадських  обговореннях проекту рішення Гайсинської міської ради «Про припинення діяльності (ліквідації) загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів – Дошкільний   навчальний    заклад   імені   В.С.Стуса с. Рахнівка Чечелівського старостинського округу Гайсинської міської ради» не підтримали відповідний проект.

Проект рішення

За результатами громадських слухань та розгляду пропозицій і звернень, Робоча  група з організації проведення громадського обговорення пропонує:

Винести проект рішення Гайсинської міської ради «Про припинення діяльності (ліквідації) загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів – Дошкільний   навчальний    заклад   імені   В.С.Стуса с. Рахнівка Чечелівського старостинського округу Гайсинської міської ради» на розгляд сесії Гайсинської міської ради.

Причинами неврахування пропозицій жителів громади щодо неприйняття  рішення міською радою «Про припинення діяльності (ліквідації) загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів – Дошкільний   навчальний    заклад   імені   В.С.Стуса с. Рахнівка Чечелівського старостинського округу Гайсинської міської ради», які прийняли участь у громадському обговоренні, є наступні:

Згідно зі ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

Враховуючи вищевказані положення, оптимальне функціонування мережі закладів загальної середньої освіти повинно виходити з об’єктивно існуючого запиту на освітні послуги.

Показник наповнюваності загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів – Дошкільний   навчальний    заклад   імені   В.С.Стуса с. Рахнівка  є незмінно низьким протягом тривалого часу, що свідчить про низький соціальний попит громади на освітні послуги на вказаній території. Станом на кінець 2020-2021 н.р. року в загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад імені В.С.Стуса с. Рахнівка навчається  24 учні, зокрема в 1-му, 2-му, 3-му та 4-му класі немає жодного учня.

Перспективна мережа загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад імені В.С.Стуса с. Рахнівка дозволяє зробити висновок про подальше зменшення контингенту учнів:

 

Навчальний рік 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Усього учнів 35 31 27 17
У т.ч. 1 клас

 

Зростання контингенту учнів школи під питанням, оскільки вже на даний час у с.Рахнівка 10  дітей віком 3-5 років.

Різниця між річною вартістю навчання дитини у середньому та у малозаповненому класі сягає кілька десятків тисяч гривень: незалежно від кількості учнів, громада сплачує зі свого бюджету однакові кошти за опалення, електроенергію, воду і роботу технічного персоналу. Чим менше учнів – тим більша частка цих витрат припадає на кожного з них.

Пункт п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного Кодексу України передбачено, що «бюджетна система ґрунтується на принципі ефективності та результативності – при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національних цінностей і завдань, шляхом забезпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, місцевим самоврядуванням, при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

РОЗРАХУНОК УТРИМАННЯ  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад імені В.С.Стуса с. Рахнівка на 2021 рік (тис.грн.)

№з/п Статус Посади Кількість ставок Розрахунок на місяць Розрахунок

на рік

1. ЗЗСО:ЗОШ І-ІІ ст. Педагогічні 8,75 117900 1414813
Технічні 11,5 88447 1061365
Утримання (електроенергія, паливо) 11250 135000
Продукти  харчування 50000
Всього 20,25 217597 2661178

 

Собівартість утримання одного учня по загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – Дошкільний   навчальний заклад імені В.С.Стуса с. Рахнівка за 2020 рік становить 59776 грн. на рік при середній собівартості по закладах загальної середньої освіти Гайсинської міської ради 28115 грн. за рік (середня собівартість утримання  1-го учня серед сільських закладів  становить 39740 грн. за 2020 рік),  а за 6 місяців 2021 року вартість утримання одного учня становила 41818 тис. грн. (середня вартість утримання одного учня по закладах загальної середньої освіти за 6 місяців 2021 року становить 17962 грн).

Використання коштів державної освітньої субвенції та коштів місцевого бюджету на утримання загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад імені В.С.Стуса с. Рахнівка не відповідає принципам, визначеним Бюджетним Кодексом України. Отже, прийняття проектів рішень, винесених на обговорення є важливим та необхідним управлінським кроком, який має під собою соціальні та економічні підстави.

У разі ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти (частина 2 ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

На виконання даної норми, з метою забезпечення реалізації гарантій права на здобуття кожним якісної загальної середньої освіти на даний час проводиться комплекс заходів, які дозволять уникнути незручностей кожного в реалізації права на здобуття загальної середньої освіти в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності (Заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Чечелівка Гайсинської міської ради), зокрема через організацію процесу підвезення дітей до навчального закладу та до дому.

Тим більше, на сьогоднішній день 8 дітей із с. Рахнівка вже підвозяться до  закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Чечелівка Гайсинської міської ради шкільним автобусом.

Таким чином, прийняття та виконання цього рішення створить сприятливі умови для реалізації державної політики в сфері освіти, поліпшення освітнього процесу, зменшить матеріальні витрати, пов’язані з ефективним функціонуванням закладів загальної середньої освіти.